การเสริมทักษะเด็กออทิสติก

การให้ความรักและเอาใจใส่ดูแลเด็กออทิสติกเป็นสิ่งที่สำคัญ และควรเสริมทักษะเด็กออทิสติกด้วยวิธีการที่กำลังจะแนะนำต่อไปนี้ เพื่อเป็นการเสริมพัฒนาการและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

แนวทางการเสริมทักษะเด็กออทิสติก

เพิ่มการเรียนรู้จากสิ่งของรอบตัว

เด็กออทิสติกมักจะสนใจของเล่นเดิมๆ จะไม่ค่อยสนใจสิ่งของหรือของเล่นต่างๆที่อยู่รอบตัว ซึ่งจะแตกต่างจากเด็กที่อยู่ในวัยเดียวกัน ดังนั้นผู้ปกครองควรที่จะมองหาสิ่งที่อยู่รอบตัวภายในบ้าน เช่น ของใช้พลาสติก กล่อง ขวด เพื่อให้เด็กได้จับ ได้เรียนรู้สิ่งของที่หลากหลายมากขึ้น หรืออาจจะหาของเล่นที่มีรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น หุ่นขยับได้ ของเล่นไขลาน การหมุนลูกข่าง การโยนลูกปิงปอง การเป่าฟองสบู่ เป็นต้น

ใช้ประโยชน์จากของใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

ให้เด็กได้หยิบจับและใช้ประโยชน์จากสิ่งของในชีวิตประจำวัน เช่น กระจก แปรงสีฟัน หวี ช้อน ขวดแชมพู เป็นต้น ชวนเด็กทดลองทำและเรียนรู้จากสิ่งของต่างๆเหล่านี้ โดยแสดงวิธีการใช้ให้เด็กดูบ่อยๆและให้เด็กทำตามเพื่อเป็นการเสริมพัฒนาการ อาจจะแสดงการใช้ช้อนรับประทานข้าว แล้วจับมือเด็กให้ใช้ช้อนตักข้าวแล้วค่อยๆป้อนให้เด็ก จากนั้นให้เด็กลองทำเอง

เสริมสร้างสมาธิ ด้วยการทำอย่างต่อเนื่อง

ให้หาสิ่งของหรือของเล่นที่เด็กสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมาธิให้แก่เด็ก และเป็นการช่วยเสริมการเคลื่อนไหวให้เด็กได้เป็นอย่างดี เช่น การหยอดกระปุกออมสิน การต่อเลโก้ การหยิบเมล็ดพืชใส่ขวด การกรอกทรายใส่ขวด การกรอกน้ำใส่ขวด การวาดลวดลายง่ายๆ การระบายสี เป็นต้น สำหรับการเสริมสร้างสมาธิให้เด็กออทิสติกนั้นผู้ปกครองจะต้องเฝ้ามองการทำกิจกรรมของเด็ก หากเด็กทำถูกต้องก็ไม่ควรเข้าไปแทรก แต่หากเด็กทำไม่ต่อเนื่องก็ควรเข้าไปทำเป็นตัวอย่างอีกครั้งแล้วจึงปล่อยให้เด็กทำเอง

เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหว และกล้ามเนื้อ

สำหรับเด็กออทิสติกอาจพบว่ามีพัฒนาการในด้านการเคลื่อนไหวช้า ดังนั้นควรส่งเสริมให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่อง หากเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ใช้ในการวิ่งหรือเดิน มักจะไม่ค่อยมีปัญหา แต่ถ้าเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กก็จะพบปัญหาอยู่พอสมควร เด็กจะมีการหยิบจับสิ่งของต่างๆได้ไม่ถนัด การเคลื่อนไหวดูแล้วไม่ค่อยสัมพันธ์กัน ดังนั้นควรส่งเสริมให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อ เช่น การบีบ การปั้น ยกของ การดึง เป็นต้น

ส่งเสริมให้เข้าร่วมสังคม

สำหรับเด็กออทิสติกนั้นอาจจะชอบเล่นคนเดียวมากกว่าที่จะอยู่กับกลุ่มเพื่อน ดังนั้นควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กให้ได้รู้จักการเข้าสังคม โดยอาจพาไปเดินเล่นนอกบ้านทักทายผุ้คนเพื่อที่จะสร้างความคุ้นเคย หากเด็กเล่นคนเดียว หรือพุดคนเดียว ก็ให้ผู้ปกครองนั้นเบี่ยงเบนความสนใจให้เด็กมาทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันมากยิ่งขึ้น

การเสริมทักษะเด็กออทิสติกจะทำให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจที่ดีขึ้น สำหรับผู้ปกครองที่มีเด็กออทิสติกให้ดูแล ก็สามารถนำคำแนะนำเหล่านี้ไปปรับใช้ได้