Law of Attraction กฎแห่งการดึงดูดที่จะช่วยทำให้ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้

Law of Attraction เป็นกฎแห่งพลังงาน ความคิด ความเชื่อ ความตั้งใจ ที่อยู่ในตัวเราหากเราคิดดีก็จะดึงดูดแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาไม่ว่าจะเป็น การงาน การเงิน ความรัก ซึ่งกฎนี้ยังสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาตัวเองเพื่อใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการ หรือใช้เป็นเครื่องมือเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการได้

อยากทำ Law of Attraction ต้องเริ่มยังไง

  1. โฟกัสเป้าหมายสิ่งที่ต้องการ และให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นมาก ๆ
  2. จินตนาการตอนที่เราไปถึงเป้าหมาย เช่น นักกีฬามักจะวาดภาพในวันที่ชนะการแข่งขัน ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้
  3. เมื่อเราโฟกัส และจินตนาการเอาไว้จะเป็นการสร้างพลังบวก คิดในแง่ดี คลื่นสมองก็จะดึงดูดแต่สิ่งดี ๆ เข้ามา การไปถึงเป้าหมายก็จะใกล้ขึ้น
  4. หากมีความคิดด้านลบเกิดขึ้น เช่น ควรกังวล ความสงสัย ควรยอมรับแล้วค่อย ๆ จัดการกับความคิดนั้นซึ่งจะทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น
  5. ควรเชื่อมันในสัญชาตญาณของตัวเอง แล้วให้มันพาเราไปสู่ในจุดที่ต้องการ
  6. ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นทุกเรื่องล้วนมีแง่มุมดี ๆ เสมอควรขอบคุณสิ่งดี ๆ เหล่านั้น ขอบคุณสิ่งที่เรามี การทำเช่นนี้จะช่วยดึงดูดแต่สิ่งดี ๆ เข้ามา หากทิศทางชีวิตกำลังแย่ก็จะกลับดีขึ้นได้

การไปถึงเป้าหมาย Law of Attraction อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ

กฎแรงดึงดูดคือสิ่งแรกที่ควรทำเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้ แต่อย่างไรก็ตามก็มีส่วนอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องทำควบคู่ไปด้วยซึ่งก็มีดังนี้

การจดบันทึก – การจดบันทึกสิ่งที่นึกอยู่ในหัว จะทำให้เราเห็นรูปความคิดของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้น ทำให้สามารถจัดการกับความคิดด้านลบได้ดีขึ้น

สร้าง Mood board – ให้นำจินตนาการภาพฝันที่อยู่ในหัวมาทำ Mood board จะทำให้เราเห็นภาพเป้าหมายที่ชัดเจน ส่งผลให้มีกำลังใจในการพาตัวไปในจุดที่ต้องการได้

เรียนรู้ที่จะยอมรับ – หากเกิดความผิดพลาดขึ้น ให้เรียนรู้ที่จะยอมรับมันเพราะมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้ว ให้เก็บมาเป็นบทเรียนแล้วเดินหน้าต่อไป

ทำ Self-talk ให้เป็นด้านบวก – หากเรามีความคิดในใจที่ชอบโทษตัวเอง มองว่าตัวเองไม่ดีพอ ลองให้สัญญากับตัวเองว่าในทุก ๆ วันจะหาเวลามาคุยกับตัวเองในเรื่องสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นขอบคุณ และชมตัวเองบ้าง หากทำบ่อย ๆ จะทำให้รู้สึกดีมากขึ้น

การใช้กฎ The law of attraction เพื่อให้ตัวเองไปถึงเป้าหมายอาจไม่เห็นผลที่รวดเร็ว แต่หากทำเป็นประจำจนกลายเป็นนิสัยการมองโลกในแง่บวกจะค่อย ๆ ดึงดูดสิ่งต่าง ๆ เข้ามาอย่างช้า ๆ ซึ่งจะทำให้ขยับเข้าสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังทำให้เรามีแรงกระตุ้นในการทำสิ่งต่าง ๆ อย่างไม่ย่อท้อได้เป็นอย่างดี